Podmínky použití

Top10vpn.cz poskytuje uživatelům informace a nástroje pro lepší pochopení různých softwarových produktů. Webová stránka Top10vpn.cz (souhrnně "Web") jsou díla Top10vpn.cz chráněná autorskými právy. Nabízíme uživatelům přístup na tyto webové stránky pod podmínkou, že přijmou všechny smluvní podmínky (souhrnně "Podmínky") beze změn.

Přijetí podmínek

Používáním těchto stránek souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami a všemi platnými zákony a že budete zodpovědní za dodržování platných místních zákonů. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nesmíte web používat. Materiály obsažené na těchto webových stránkách jsou chráněny platnými zákony o autorských právech a ochranných známkách.

Uživatelská licence

Obsah na webových stránkách Top10vpn.cz je pouze pro osobní, individuální použití a nikoli pro komerční nebo externí účely. V rámci této licence k omezenému používání nesmí uživatelé upravovat ani kopírovat materiály, používat je pro komerční účely nebo pro jakékoli veřejné zobrazení (komerční nebo nekomerční), pokoušet se dekompilovat nebo zpětně analyzovat software nebo služby obsažené na stránkách Top10vpn.cz ke kopírování autorských práv nebo jiného obsahu za účelem přenosu obsahu na jinou osobu nebo na jiný server. Tato licence se automaticky ukončí, pokud uživatelé poruší některý z těchto omezení, a může být kdykoli ukončena programem Top10vpn.cz a může být ukončena. Po dokončení prohlížení těchto materiálů uživateli nebo po ukončení této licence musí uživatelé zničit stažený obsah, který mají k dispozici, a to buď v elektronické, nebo tištěné podobě.

Zřeknutí se odpovědnosti

Materiály na webových stránkách Top10vpn.cz jsou poskytovány tak, jak jsu prezentovány. Nedáváme žádné záruky, výslovné ani předpokládané, a tímto se zříkáme se všech ostatních záruk, mimo jiné včetně předpokládaných záruk nebo podmínek obchodu, neporušování, práv duševního vlastnictví nebo jinak. Kromě toho Top10vpn.cz neuvádí ani nezáruční, pokud jde o přesnost, pravděpodobné výsledky nebo spolehlivost používání obsahu na jeho internetových stránkách nebo na jakýchkoli stránkách propojených s tímto webem nebo s jejich souvisejícími stránkami.

Obsah webových stránek, jako jsou texty, grafika, obrázky, informace poskytnuté poskytovateli licencí Top10vpn.cz a další obsah dostupný na webových stránkách Top10vpn.cz, včetně jakékoli služby ("obsah"), je pouze pro informační účely. Uživatelé by si měli pečlivě přečíst všechny informace poskytnuté výrobci výrobků, a to buď on-line, nebo na skutečných etiketách nebo obalech výrobků. Přestože snažíme aktualizovat informace na webu, neuvádíme žádná prohlášení ani záruky, výslovné ani předpokládané, že obsah na webu je přesný, úplný nebo aktuální. Top10vpn.cz je webová stránka pro porovnávání a recenze založená na reklamě. Abychom mohli tyto stránky nabízet všem a zdarma, používáme odkazy, které nám umožňují účtovat poplatek za doporučení z našich partnerských stránek VPN. Pořadí partnerů VPN v našem srovnávacím grafu může být ovlivněno komerčními faktory, stejně jako obecnými údaji o popularitě, konverzi a výkonu. Naše hodnocení, objednávka a hodnocení se mohou čas od času měnit.

Naše odpovědnost za ztrátu nebo škodu

Používání těchto webových stránek a služeb je na vlastní nebezpečí uživatele. Top10vpn.cz ani jejich dodavatelé nemohou být v žádném případě odpovědní za škody (včetně ztráty nebo ztráty dat nebo přerušení podnikání). V žádném případě neneseme odpovědnost za obsah vyplývající z používání našich webových stránek, a to ani v případě, že Top10vpn.cz nebo některý z našich oprávněných zástupců byl o možnosti takového poškození informován ústně nebo písemně.

Kompenzace

Uživatelé souhlasí s tím, že nás odškodní, obhájí a vyloučí ze všech ztrát, výdajů, škod a nákladů, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vyplývajících z porušení těchto Podmínek používání a / nebo používání webových stránek uživatelem a odškodní nás od všech škod.

Revize / chyby

Obsah webových stránek Top10vpn.cz může obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Top10vpn.cz nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost nebo včasnost materiálu na svých webových stránkách. Top10vpn.cz může kdykoli bez předchozího upozornění provést změny v obsahu obsaženém na jeho webových stránkách. Top10vpn.cz však nezaručuje pravidelnou aktualizaci tohoto obsahu.

Odkazy na poskytovatele třetích stran

Top10vpn.cz netestoval všechny webové stránky propojené s tímto webem a nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah těchto odkazovaných webových stránek. Zahrnutí odkazu neznamená, že Top10vpn.cz web schválí. Použití takového odkazu na webové stránky je na vlastní nebezpečí uživatele.

Změny těchto termínů

Top10vpn.cz může tyto Podmínky použití kdykoli bez předchozího upozornění revidovat. Používáním těchto webových stránek uživatelé souhlasí s tím, že budou vázáni nejnovější verzí těchto Podmínek použití.

Rozhodné právo

Jakékoli nároky týkající se webových stránek Top10vpn.cz podléhají zákonům Spojeného království, bez ohledu na kolize zákonů se zemí uživatelů. Není-li v tomto ustanovení stanoveno jinak, veškeré spory, které přímo nebo nepřímo vyplývají z Podmínek použití nebo stránek nebo s jejich souvisejícími podmínkami, budou řešeny výhradně u soudů Spojeného království. Uživatelé tímto neodvolatelně souhlasí s touto jurisdikcí a výlučnou jurisdikcí takového soudu v takovém sporu.

Otázky

Máte-li dotazy týkající se těchto Podmínek použití, zašlete e-mailem hello (zavináč) Top10vpn.cz