Zřeknutí se odpovědnosti

Odpovědnost za obsah

Obsah našich stránek byl vytvořen s velkou péčí. Nemůžeme však zaručit přesnost, úplnost a včasnost obsahu. Jako poskytovatel služeb jsme zodpovědní za náš vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými zákony. Nejsme však povinni sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecného práva zůstávají nedotčeny. Odpovědnost je však v tomto ohledu možná až od okamžiku, kdy se o konkrétním protiprávním jednání dokáže. Po oznámení příslušných porušení tento obsah okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za externí odkazy

Naše nabídky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za obsah odkazovaných stránek odpovídá vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Propojené stránky byly v době propojení zkontrolovány z možných porušení právních předpisů. Nezákonný obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není přiměřená bez konkrétních důkazů o porušení zákona. Po oznámení porušení tyto odkazy okamžitě odstraníme.

Copyright

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořených provozovateli stránek podléhají britskému autorskému právu. Duplikace, zpracování, distribuce a jakýkoli druh využívání mimo hranice autorského práva vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Soubory ke stažení a kopie těchto stránek jsou pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah na této straně nebyl vytvořen provozovatelem, zvažují se autorská práva třetích stran. Jako takový je označen zejména obsah třetích stran. Pokud jste si stále vědomi porušení autorských práv, žádáme vás, abyste nás informovali. Po oznámení porušení tento obsah okamžitě odstraníme.